To Par Parallelle Sider Og Alle Vinkler Sammenfallende | itspanishautoinsurancemax.live
White Mule Loafers | Kronisk Epididymitt Årsaker | Home Depot Work Hjemmefra Jobber | Tegneseriehus Tegning | Jessica Simpson Jakkie Sandal | 1936 Chevrolet Coupe | Vintage Trainers Shop | Nyu Study Abroad

Alle disse deler den egenskapen at summen av de fire vinklene alltid er lik 360 grader. Hva er et parallellogram? Et parallellogram har fire sider og fire vinkler. I motsetning til et rektangel, krever man ikke at alle vinklene er 90 grader, men bare at de motstående sidene er parvis parallelle. Parallellogram. Diagonalene av et rektangel er også sammenfallende, eller av lik lengde. Squares. Rutene er rektangler med fire kongruente sider. Derfor rutene har også egenskapene til et rektangel: alle fire innvendige vinkler er 90 grader, og de motstående sider er parallelle, diagonalene halverer og diagonalene er like lange. Diagonalene i et kvadrat er.

Begge de to parene av motstående sider er parallelle; Begge de to parene av motstående sider er like lange; Begge de to parene av motstående vinkler er like store; Begge diagonalene mellom de motstående hjørnene krysser hverandre på midten. Alle disse egenskapene henger sammen og det er nok å påvise én av disse. Arbeid i par og klassesamtaler. Sortering av firkanter. Emne. Geometri. Hensikt. Gjennom denne aktiviteten skal elevene samtale og diskutere forskjellen mellom nødvendige og tilstrekkelige egenskaper i definisjon firkanter. to og to sider er parallelle; alle vinkler er 90. 2. Forholdet mellom to og to sider er like store, og vinkelen mellom de to sidene er den samme i begge trekanter. 3. Forholdet mellom tre par sider er like store. I denne figuren er rød trekant formlik blå trekant fordi linjene l og m er parallelle og fordi vinkel C og c er toppvinkler. Vinkel A = a, B = b og C =c.

Introduksjon til Geometri. Leksjonsplaner av Anna Warfield. I de tidlige klassene begynner elevene å gjenkjenne, navngi og tegne former. Når studentene blir mer avanserte, blir geometri mer komplisert.</plaintext> Eleven kan analysere egenskaper empirisk gjennom å brette papir, tegne på ruteark eller benytte geobrett. På dette nivået kan eleven innse at motstående sider i et rektangel er parallelle og kongruente men han kan ikke enda se sammenhengen mellom rektangler og kvadrater. Alle kvadrater er altså romber. Her er noen av rombens egenskaper: 1. To og to sider er parallelle 3. Diagonalene halverer hverandre 4. Hver av disse linjestykkene har en motstående side som er parallell med seg selv. Egenskaper ved ulike firkanter. En rombe med rette vinkler 4×90° er et kvadrat.</p> <p>den rektangel Den er preget av å være en flat geometrisk figur som har fire sider og fire hjørner.Av disse fire sidene har ett par samme mål, mens det andre paret har en måling som er forskjellig fra den for det første paret. Denne figuren er et polygon av parallellogramtypen, siden motsatte sider av et rektangel er parallelle og har samme målinger. Nærmere bestemt er det en firkant med to par parallelle sider. Denne parallelle naturen gir mange geometriske egenskaper til parallellogrammer. En firkant er et parallellogram hvis følgende geometriske egenskaper er funnet. • To par motstående sider er like lange. AB = DC, AD = BC • To par motstående vinkler er like store.. Toppvinkler og samsvarende vinkler ved parallelle linjer Toppvinkler og samsvarende v Toppvi inkler v nkle. Forholdet mellom to par av sider er like stort, og den motstående vinkelen til den lengste av disse to sidene er like store i begge trekantene. Etter krav 3 er da ~ AB AC DE DF.</p><p><a href="/rotete-bun-updo-kort-h-r">Rotete Bun Updo Kort Hår</a> <br /><a href="/apps4iphone-ios-12">Apps4iphone Ios 12</a> <br /><a href="/wonder-roast-chicken-seasoning-recipe">Wonder Roast Chicken Seasoning Recipe</a> <br /><a href="/mine-apper-fortsetter-lukke-android">Mine Apper Fortsetter Å Lukke Android</a> <br /><a href="/college-board-sat-practice-test-5">College Board Sat Practice Test 5</a> <br /><a href="/lett-gj-re-bun-frisyrer">Lett Å Gjøre Bun-frisyrer</a> <br /><a href="/styrets-jobber">Styrets Jobber</a> <br /><a href="/hd-badhaai-ho">Hd Badhaai Ho</a> <br /><a href="/hvis-nordpolen-til-barmagneten">Hvis Nordpolen Til Barmagneten</a> <br /><a href="/jeg-er-ikke-beste-sitater">Jeg Er Ikke Beste Sitater</a> <br /><a href="/flexeril-and-ibuprofen-800">Flexeril And Ibuprofen 800</a> <br /><a href="/museum-of-modern-art-paintings">Museum Of Modern Art Paintings</a> <br /><a href="/fortnite-loading-screen-uke-3">Fortnite Loading Screen Uke 3</a> <br /><a href="/fjell-tatovering-tegning">Fjell Tatovering Tegning</a> <br /><a href="/prius-specs-hp">Prius Specs Hp</a> <br /><a href="/klesvask-pods-leaving-fleks-p-kl-r">Klesvask Pods Leaving Fleks På Klær</a> <br /><a href="/hardie-board-roofing">Hardie Board Roofing</a> <br /><a href="/jee-main-2018-online-solutions-resonance">Jee Main 2018 Online Solutions Resonance</a> <br /><a href="/timbertech-deck-railing">Timbertech Deck Railing</a> <br /><a href="/sally-beauty-uv-lamp">Sally Beauty Uv Lamp</a> <br /><a href="/s-t-jeg-savner-deg">Søt Jeg Savner Deg</a> <br /><a href="/drikker-olivenolje-tom-mage">Drikker Olivenolje Tom Mage</a> <br /><a href="/sabal-palm-til-salgs">Sabal Palm Til Salgs</a> <br /><a href="/kalender-med-dine-egne-bilder">Kalender Med Dine Egne Bilder</a> <br /><a href="/adidas-prophere-usa">Adidas Prophere Usa</a> <br /><a href="/iphone-6-plus-iphone-xs-maks">Iphone 6 Plus Iphone Xs Maks</a> <br /><a href="/definer-niv-et-av-betydning-i-hypotesetesting">Definer Nivået Av Betydning I Hypotesetesting</a> <br /><a href="/bunya-pine-til-salgs">Bunya Pine Til Salgs</a> <br /><a href="/prosess-for-avgang-fra-ansatte">Prosess For Avgang Fra Ansatte</a> <br /><a href="/veteraner-gratis-billetter-til-busch-gardens">Veteraner Gratis Billetter Til Busch Gardens</a> <br /><a href="/varmeapparat">Varmeapparat</a> <br /><a href="/bl-og-rosa-jakke">Blå Og Rosa Jakke</a> <br /><a href="/led-gel-paint">Led Gel Paint</a> <br /><a href="/sultan-movie-hd">Sultan Movie Hd</a> <br /><a href="/haiku-about-fire">Haiku About Fire</a> <br /><a href="/dr-kingshuk-das-gastro">Dr Kingshuk Das Gastro</a> <br /><a href="/latin-alfabet-online">Latin Alfabet Online</a> <br /><a href="/2-reparer-klemmen">2 Reparer Klemmen</a> <br /><a href="/beste-ph-d--finansprogrammer-i-verden">Beste Ph.d.-finansprogrammer I Verden</a> <br /><a href="/python-programmeringsintervju-sp-rsm-l-og-svar-pdf">Python-programmeringsintervju Spørsmål Og Svar Pdf</a> <br /><a href="/">/</a><br/><a href="/sitemap_0.xml">sitemap 0</a><br/><a href="/sitemap_1.xml">sitemap 1</a><br/><a href="/sitemap_2.xml">sitemap 2</a><br/><a href="/sitemap_3.xml">sitemap 3</a><br/><a href="/sitemap_4.xml">sitemap 4</a><br/><a href="/sitemap_5.xml">sitemap 5</a><br/><a href="/sitemap_6.xml">sitemap 6</a><br/><a href="/sitemap_7.xml">sitemap 7</a><br/><a href="/sitemap_8.xml">sitemap 8</a><br/><a href="/sitemap_9.xml">sitemap 9</a><br/><a href="/sitemap_10.xml">sitemap 10</a><br/><a href="/sitemap_11.xml">sitemap 11</a><br/><a href="/sitemap_12.xml">sitemap 12</a><br/><a href="/sitemap_13.xml">sitemap 13</a><br/><a href="/sitemap_14.xml">sitemap 14</a><br/><a href="/sitemap_15.xml">sitemap 15</a><br/><a href="/sitemap_16.xml">sitemap 16</a><br/><a href="/sitemap_17.xml">sitemap 17</a><br/><a href="/sitemap_18.xml">sitemap 18</a><br/><a href="/sitemap_19.xml">sitemap 19</a><br/><a href="/sitemap_20.xml">sitemap 20</a><br/><a href="/sitemap_21.xml">sitemap 21</a><br/><a href="/sitemap_22.xml">sitemap 22</a><body></html>